Werkwijze Reconstructies

AANPAK

Onder reconstructies verstaan we het verleggen of aanpassen van bestaande kabels en leidingen, naar aanleiding van initiatieven van derden.

Infra SDO organiseert dit namens Stedin, Dunea en Oasen.  De overige betrokken netbeheerders (zoals mediabedrijven) dient de opdrachtgever zelf in te lichten en van informatie te voorzien. Desgewenst kunnen deze netbeheerders, op aangeven van de initiatiefnemer, wel het nutsoverleg bijwonen.

Voorbeeld reconstructie (noodzakelijke verlegging ivm asfaltwerkzaamheden)

Onderstaand een visualisatie van de processtappen Reconstructie

Reconstructie projecten

Contactpersonen

Combi-aannemer(s)

Infra SDO
(Den Haag eo)

Kees van Duijn
Combi projectleider
06-211 39 367
kees.vanduijn@infra-sdo.nl

Infra SDO
(Zoetermeer eo)

Wilton Boelhouwer
Combi Projectleider
06-154 26 199
wilton.boelhouwer@infra-sdo.nl

Infra SDO
(boven de Lek)

Ivo Verrips
Combi Projectleider
06-398 38 994
ivo.verrips@infra-sdo.nl

Infra SDO
(onder de Lek)

Floris Fransen
Combi Projectleider
06-213 15 630
floris.fransen@infra-sdo.nl

Vragen?

Neem contact op met een van onze combi projectleiders