AANPAK

Onder reconstructies verstaan we het verleggen of aanpassen van bestaande kabels en leidingen, naar aanleiding van initiatieven van derden.

Infra SDO coördineert de reconstructieprojecten voor Stedin, Dunea en Oasen (als deze gezamenlijk werk hebben binnen het project). Daarbij organiseert Infra SDO het nutsoverleg en stuurt op het aanleveren van de juiste informatie om tot de uitvoer van het werk te komen.

Let op: De initiatiefnemer dient zelf de overige betrokken netbeheerders (zoals mediabedrijven) in te lichten en van informatie te voorzien. Desgewenst kunnen deze netbeheerders, op aangeven van de initiatiefnemer, het nutsoverleg bijwonen.

Na aanmelding van uw project ontvangt u van ons een bevestigingsmail waarin we aangeven welke zaken nodig zijn voor het nutsoverleg en vervolgproces.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Voorbeeld reconstructie (noodzakelijke verlegging ivm asfaltwerkzaamheden)

Onderstaand een visualisatie van de processtappen Reconstructie

Reconstructie projecten

Contactpersonen

Combi-aannemer(s)

Infra SDO
(Den Haag eo)

Kees van Duijn
Combi projectleider
06-211 39 367
kees.vanduijn@infra-sdo.nl

Infra SDO
(Zoetermeer eo)

Wilton Boelhouwer
Combi Projectleider
06-154 26 199
wilton.boelhouwer@infra-sdo.nl

Infra SDO
(boven én onder de Lek)

Ivo Verrips
Combi Projectleider
06-398 38 994
ivo.verrips@infra-sdo.nl

Vragen?

Neem contact op met een van onze combi projectleiders