AANPAK

Na aanmelding van uw project organiseren wij een nutsoverleg met u en de netbeheerders. In dat nutsoverleg bespreken we de inpandige nutsvoorzieningen en hoofdleiding zaken (o.a. tracés en trafostations).

  • Wij sturen in de planfase op het verkrijgen van de juiste informatie en leggen afspraken vast in het verslag.
  • In de engineering/opdrachtfase zorgen de netbeheerders voor de vergunningsaanvragen en werkopdrachten.
  • De combi-aannemer zorgt tenslotte voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Onderstaand een visualisatie weergave van de drie processtappen

* Hard is de benaming van de status van ons projectdossier. Binnen de status hard vindt de engineering en opdrachtverlening plaats. Het moment van deze status wordt in samenspraak met de klant bepaald. Hierbij moet rekening gehouden worden met een minimale procesduur van 15 (werk)weken. Deze kunnen pas ingaan als er aan alle voorwaarden is voldaan, zoals het aanleveren van alle tekeningen en benodigde documentatie.

De combi-aannemer heeft voor de start van de uitvoering contact met de klant en doet de schouw op de werkplaats en bespreekt de aanpak van de komende nutswerkzaamheden.

Samenwerking Telecomaanbieders

Ziggo is in deze samenwerking participant. Voor overige mediapartijen geldt dat zij wel deelnemen aan de klant-overleggen maar (vooralsnog) hun voorbereiding en uitvoering zelf verzorgen.

Woningbouw / bedrijfsruimten

Contactpersonen

Combi-aannemer

Infra SDO
(Den Haag eo)

Kees van Duijn
Combi projectleider
06-211 39 367
kees.vanduijn@infra-sdo.nl

Infra SDO
(Zoetermeer eo)

Wilton Boelhouwer
Combi Projectleider
06-154 26 199
wilton.boelhouwer@infra-sdo.nl

Infra SDO
(boven én onder de Lek)

Ivo Verrips
Combi Projectleider
06-398 38 994
ivo.verrips@infra-sdo.nl

Vragen?

Neem contact op met een van onze combi projectleiders