Werkwijze Woningbouw/Bedrijfsruimten

AANPAK

Na aanmelding van uw project organiseren wij een nutsoverleg met u en de netbeheerders. In dat nutsoverleg bespreken we de inpandige nutsvoorzieningen en zaken omtrent hoofdleidingen zoals tracés en trafostations.

  • Planfase: Infra SDO stuurt op het verkrijgen van de juiste informatie en het vastleggen van afspraken.
  • Engineering/opdrachtfase:  de  netbeheerders zorgen voor de vergunningsaanvragen en werkopdrachten.
  • Uitvoeringsfase: de combi-aannemer zorgt tenslotte voor de te verrichten werkzaamheden.

Onderstaand een visualisatie van de drie processtappen:

* Hard: Zodra aan alle voorwaarden is voldaan, zoals het aanleveren van alle tekeningen en benodigde documentatie, kan het project naar de status hard worden gezet. Binnen deze status vindt de engineering en opdrachtverlening plaats en duurt minimaal 15 werkweken.
Het moment van “op hard gaan” wordt in samenspraak met de klant bepaald. 

Samenwerking Telecomaanbieders

Voor de woningbouw is vooralsnog alleen Ziggo onderdeel van de samenwerking. Voor de overige mediapartijen geldt dat zij wel deelnemen aan de nutsoverleggen maar hun voorbereiding en uitvoering zelf verzorgen.

Woningbouw / bedrijfsruimten

Contactpersonen

Combi-aannemer

Infra SDO
(Den Haag eo)

Kees van Duijn
Combi projectleider
06-211 39 367
kees.vanduijn@infra-sdo.nl

Infra SDO
(Zoetermeer eo)

Wilton Boelhouwer
Combi Projectleider
06-154 26 199
wilton.boelhouwer@infra-sdo.nl

Infra SDO
(boven de Lek)

Ivo Verrips
Combi Projectleider
06-398 38 994
ivo.verrips@infra-sdo.nl

Infra SDO
(onder de Lek)

Floris Fransen
Combi Projectleider
06-213 15 630
floris.fransen@infra-sdo.nl

Vragen?

Neem contact op met een van onze combi projectleiders